INWESTYCJE

PUBLICZNE

Parki, skwery, zieleńce, promenady, bulwary, cmentarze, place, zabytkowe fortyfikacje, tereny zieleni towarzyszące lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym to tereny użyteczności publicznej, w tym przypadku najważniejsi są dla nas ostateczni użytkownicy tj. mieszkańcy gmin i powiatów dla których tworzymy wyjątkowe założenia.

 

Koncepcja parku miejskiego – Warszawa

Koncepcja parku miejskiego – Warszawa

Koncepcja parku miejskiego – Warszawa

Projekt zagospodarowania terenu wraz ze ścieżką przyrodniczo-krajobrazową i tarasami widokowymi – Olsztyn

Plac zabaw – Lubojna koło Częstochowy

Plac zabaw – Kocin Stary koło Częstochowy

Ogród sensoryczny – Cewice

Zagospodarowanie terenu przy Galerii Handlowej – Warszawa

Plac zabaw – Częstochowa

Zagospodarowanie terenu przy Galerii Handlowej – Częstochowa